Vakblad voor verdieping in duurzaamheid

MilieuMagazine is hét toonaangevende milieuvakblad van Nederland. Het vaktijdschrift bestrijkt het milieu in zijn volle breedte. Daarbij houdt de redactie volop de ‘vinger aan de pols’ voor opmerkelijke innovaties binnen bedrijfsleven en op technologiegebied.

 

Al 30 jaar het vakblad voor milieu

MilieuMagazine (36 pag. 8x/jr.) is al 30 jaar hét vakblad voor iedereen die beroepsmatig met milieu bezig is. Aandacht voor de praktijk staat voorop, vooral via artikelen en interviews over praktijkervaringen en de wisselwerking met regelgeving en beleid. Innovaties op milieugebied die het verschil kunnen maken, zet de redactie regelmatig in de kijker.

Neem nu een abonnement (€ 300,-, excl. BTW)  en ontvang als welkomstgeschenk Drawdown.

MilieuMagazine geeft weg!

Uit ieder nummer selecteren we twee artikelen om hier online bredere bekendheid aan te geven. Vindt u een artikel interessant? Dan stellen we het op prijs indien u hier via sociale media bredere bekendheid aan geeft.

Uit nummer 5-2020:
Opslag en hergebruik in CO2 stroomversnelling

Kant-en-klare duurzame huizen komen eraan

Uit nummer 4-2020:
Koolstofmarkt krijgt handen en voeten

Zonne- en winsparken onnodig op slot

Uit nummer 3-2020:
Insecten kansrijke circulaire eiwitbron

Aquathermie lijkt energiebron van formaat

Uit nummer 2-2020:
Kipster slaat vleugels uit

APG investeert in schonere wereld

Ui nummer 1-2020:
Innovatief koelsysteem klimaatoplossing nummer 1

CO2 biedt potentie als product

Hoofdredacteur
Maurits Groen

Met graagte en gretigheid ben ik al sinds de oprichting in 1990 betrokken bij MilieuMagazine, dat inmiddels al 30 jaar lang hét toonaangevende milieuvakblad van Nederland is. Vanaf 1 januari aanstaande doe ik dat in een nieuwe hoedanigheid, namelijk als hoofdredacteur. Ik vind dit een fantastische nieuwe uitdaging om mijn tanden in te zetten.. MilieuMagazine is immers één van de weinige vaktijdschriften in ons land dat milieu en duurzaamheid in de volle breedte bestrijkt. Het is mijn ambitie om als hoofdredacteur nog nadrukkelijker aandacht te besteden aan kansrijke innovaties.

Nieuwe standaard versnelt circulaire plannen

 

Een rekenmethode geeft bedrijven de wind in de rug bij het geven van handen en voeten aan hun circulaire bedrijfsvoering. Het betreft het Circular Transition Indicators Framework. De recent gelanceerde methodiek maakt alle circulaire activiteiten gemakkelijker meetbaar. Overkoepelend, per bedrijfsonderdeel en op productniveau. 

De circulaire economie heeft de wind mee. Steeds meer bedrijven ontwikkelen initiatieven op dit vlak. De wil is er dus, maar men heeft nauwelijks inzicht in de meters die men maakt. Niet uit onwil, maar door gebrek aan schikte meetmethoden. “Hetzelfde zien we in de strategie van onze klanten via bijvoorbeeld het jaarverslag”, vertelt Arnoud Walrecht, directeur Circular Economy Services van KPMG Sustainability. “Dát is het moment voor ons om te zeggen van ‘oké laat maar eens zien hoe de onderneming de transitie aan het maken is naar een circulair bedrijfsmodel!’ en dan zit men vaak met de handen in het haar. Gevolg is dat het gros van de bedrijven niet in staat is om naar buiten toe te rapporteren over hun circulaire prestaties.” Lees verder >

Inhoud MilieuMagazine nr. 3-2020 + column hoofdredacteur Maurits Groen: Corona als kans >

 

Drawdown: 100 klimaatoplossingen!

Nu het probleem van klimaatontwrichting in steeds bredere kring begint in te dalen, dreigt de stemming eromheen er niet positiever op te worden. De omvang van het probleem en de noodzakelijke aanpak dreigt velen te verlammen.Het geweldige van ‘Drawdown’ is dat als we de hierin gepresenteerde 100 (!) oplossingen op mondiale schaal toepassen, we een keerpunt kunnen bereiken, waarbij de broeikasgas-concentraties in de atmosfeer zelfs aan een daling beginnen.Lees dit boek en ga na welke inspiratie ‘Drawdown’ u, uw bedrijf of uw organisatie kan bieden. Bestel het boek hier ad € 25,- of ontvang het gratis door u nu te abonneren op MilieuMagazine.

3 = 1 via MilieuCompleet

MilieuMagazine maakt onderdeel uit van MilieuCompleet, het aantrekkelijke ‘3 = 1’-abonnement op zowel het vakblad als op Tijdschrift Milieu en Milieu Compact, samen de drie belangrijkste onafhankelijke milieubladen van Nederland. Met een abonnement op MilieuCompleet bent u tegelijkertijd VVM-lid en ontvangt u kortingen op duurzame producten en diensten. Op de website van MilieuCompleet leest u alles over dit aantrekkelijke totaalabonnement.  

Nu abonneren = Drawdown gratis!

De prijs van een abonnement bedraagt € 300,00 per jaar,  € 600,- voor drie abonnementen, € 800,- voor vijf abonnementen en € 1000, – voor 10 abonnementen (excl. 9% BTW). Abonneren kan via het onderstaande contactformulier; een abonnement is tot wederopzegging.  Klik hier verdere informatie. Als welkomstgeschenk ontvangt iedere nieuwe abonnee gratis het hoopgevende en schitterend geïllustreerde boek Drawdown- het meest veelomvattende plan ooit om de klimaatontwrichting te keren. Doe het nu!

Contact opnemen

MilieuMagazine, met als hoofdredacteur Maurits Groen, is een uitgave van DG Communicatie.

12 + 15 =

DG Communicatie

Postbus 158, 1600 AD Enkhuizen, info@milieu-magazine.nl, 0228-326068